Cách sử dụng bổ ngữ xu hướng 起来

Cách sử dụng bổ ngữ xu hướng 起来
1. Biểu thị xu hướng từ thấp lên cao, thường dùng với các động "坐,站,跳,拿,升...."
Ví dụ: 你有话站起来大声说
2. Biểu thị nghĩ ra, nhớ ra điều gì, dịch là ra, thường dùng với các từ "想,记"
Ví dụ: 我想起来了,你是小王的妹妹。
3. Biểu thị động tác hoặc trạng thái đã bắt đầu, và mức độ ngày càng tăng, thường dùng với các từ "想,笑,热闹,亮,热..."
Ví dụ: 刚才还聊得很开心,现在又吵起来了。
4.Biểu thị nghĩa nhận xét hoặc đánh giá, thường dùng với các từ "说,画,看,听,做,喝,用...."
Ví dụ: 看起来容易,做起来难
5. Biểu thị nghĩa thu gom, tích lũy hoặc tập trung lại, thường dùng với các từ "收,存,绑,集中,积累,联合,团结...."
Ví dụ: 她把钱存起来

Copyright © 2020 Hoa Ngữ Nhất Tâm- Thiết kế website: Phương Nam Vina
Đang online: 1 | Tổng truy cập: 16154
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961298202