Câu phức nhân quả trong tiếng Trung

1. 因为......, 所以.......

    因为......, 所以....... (Bởi vì....., cho nên.....)

- Phân câu đầu chỉ nguyên nhân, phân câu sau chỉ kết quả.

- Nối tiếp hai phân câu lại với nhau, biểu thị nguyên nhân và kết quả

Ví dụ: 因为天气不好,所以我们没出去

2. 既然....., 就.......

    既然....., 就....... (Đã vậy...., thì......) 

- Phân câu đầu chỉ ra sự thật hay một ý tưởng đã được xác định, phân câu sau chỉ kết luận, kiến nghị.

Ví dụ:

他既然是你的好朋友,你就应该帮助他

Anh ấy đã là bạn tốt của bạn, thì bạn nên giúp đỡ anh ấy

Copyright © 2020 Hoa Ngữ Nhất Tâm- Thiết kế website: Phương Nam Vina
Đang online: 1 | Tổng truy cập: 16154
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961298202