Tiếng Trung Chủ Đề Buôn Bán

打折 /dǎzhé/ giảm giá

产品 /chǎnpǐn/ sản phẩm,mặt hàng

目录 /mùlù/ mục lục

价格表 /jiàgé biǎo/ bảng giá

漂亮 /piàoliàng/ đẹp

式样 /shìyàng/ hình thức

花色 /huāsè/ họa tiết màu sắc

流行 /liúxíng/ thịnh hành

便宜 /piányi/ rẻ

常 /cháng/ thường

低 dī thấp

感兴趣 /gǎn xìngqù/ hứng thú

考虑 /kǎolü/ suy nghĩ,cân nhắc

优惠 /yōuhuì/ giá ưu đãi

新 产品 /xīn chǎnpǐn/ sản phẩm mới

新 技术 /xīn jìshù/ kĩ thuật mới

新 工艺 /xīn gōngyì/ công nghệ mới

产品 目录 /chǎnpǐn mùlù/ mục lục sản phẩm

产品 价格 /chǎnpǐn jiàgé/ giá thành sản phẩm

产品 品种 /chǎnpǐn pǐnzhǒng/ loại sản phẩm

展品 种类 /zhǎnpǐn zhǒnglèi/ chủng loại sản phẩm

产品 样本 /chǎnpǐn yàngběn/ hàng mẫu sản phẩm

产品 式样 /chǎnpǐn shìyàng/ hình thức sản phẩm

产品 花色 /chǎnpǐn huāsè/ họa tiết sản phẩm

产品 质量 /chǎnpǐn zhìliàng/ chất lượng sản phẩm

优惠 价格 /yōuhuì jiàgé/ giá thành ưu đãi

打折 价格 /dǎzhé jiàgé/ giá sales off

失效 价格 /shīxiào jiàgé/ giá ko còn hiệu lực

直销价格 /zhí xiāo jiàgé/ giá bán trực tiếp

出销 价格 /chū xiāo jiàgé/ giá bán ra

出 场 价格 /chū chǎng jiàgé/ giá ngoài thị trường

免税 价格 /miǎnshuì jiàgé/ giá miễn thuế

销售 价格 /xiāoshòu jiàgé/ giá tiêu thụ

批发 价格 /pīfā jiàgé/ giá bán sỉ

零售 价格 /língshòu jiàgé/ giá bán lẻ

便宜 价格 /piányi jiàgé giá rẻ

新款 /xīnkuǎn/ hàng mới

欢迎光临 /huānyíng guānglín/ chào đón ghé thăm

批发买 /pīfā mǎi/ mua số lượng lớn

Copyright © 2020 Hoa Ngữ Nhất Tâm- Thiết kế website: Phương Nam Vina
Đang online: 1 | Tổng truy cập: 16154
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961298202