CÂU CHÚC TRONG NĂM MỚI BẰNG TIẾNG TRUNG

Chúc mừng năm mới  /xīnniánkuàilè/   新年快乐

Mọi việc thuận lợi / yīqiè shùnlì/ 一切顺利

Vạn sự như ý / wànshì rúyì/ 万事如意

Vạn sự đại cát wànshì dàjí/万事大吉

Cát tường như ý  / jíxiáng rúyì/  吉祥如意

Làm ăn phát tài  / shēngyì fācá/ 生意发财

Thân thể khoẻ mạnh   / shēn zhuàng lì jiàn/  身壮力健

Muốn gì được nấy   / Cóngxīnsuǒyù/ 从心所欲

Muốn sao được vậy / xīn xiǎng shì chéng/ 心想事成

Thuận buồm xuôi gió  / Yīlù shùnfēng/ 一路顺风

Mã đáo thành công  / mǎdàochénggōng/ 马到成功

Thành công mọi mặt / dōng chéng xī ji/ 东成西就

Thập toàn thập mỹ   / shíquánshíměi/ 十全十美

Chúc bạn sớm sinh quý tử / zhù nǐ zǎoshēng guìzǐ/ 祝你早生贵子

Cung hỷ phát tài / gōngxǐ fācái/ 恭喜发财

Sống lâu trăm tuổi  / chángshòu bái mìng/ 长寿白命

Copyright © 2020 Hoa Ngữ Nhất Tâm- Thiết kế website: Phương Nam Vina
Đang online: 1 | Tổng truy cập: 16154
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961298202