301 câu giao tiếp tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu

1.你好!- Xin chào 
2.你好吗?- Bạn khỏe không?
3.你好!- Xin chào 
4.你好吗?- Bạn khỏe không?
5.很好。- rất tốt
6.我也很好
7.你早!
8.你身体好吗?
9.谢谢
10.再见
11.你工作忙吗?
12.很忙,你呢?
13.我不太忙
14.你爸爸,妈妈身体好吗?
15我叫玛丽
16.认识你,很高兴。
17.你贵姓?
18.你叫什么名字?
19.他姓什么?
20.他不是老师,他是学生
21.他是谁?
22.我介绍一下。
23.你去哪儿?
24.张老师在家吗?
25.我是张老师的学生。
26.请进!
27.今天几号?
28.今天十月三十一号。
29.今天不是星期四,昨天星期四。
30.晚上你做什么?
31.你的生日是几月几号?
32.我们上午去他家,好吗?
33.你家有几口人?
34.你妈妈做什么工作?
35.她在大学工作。
36.我家有爸爸,妈妈和一个弟弟。
37.哥哥结婚了。
38.他们没有孩子。
39.现在几点?
40.现在七点二十无五分。
41.你几点上课?
42.差一刻八点去。
43.我去吃饭。
44.我们什么时候去?
45.太早了。
46.我也六点半起床。
47.你住在哪儿?
48.住在留学生宿舍。
49.多少号房间?
50.你家在哪儿?
51.欢迎你去玩儿
52.她常去。
我们一起去吧。
那太好了。
八楼在九楼旁边。
去八楼怎么走?
那个楼就是八楼。
请问,邮局在哪儿?
往前走,就是邮局。
邮局离这儿远不远?
百货大楼在什么地方?
在哪儿做汽车?
你要什么?
苹果多少钱一斤?

 

 

Copyright © 2020 Hoa Ngữ Nhất Tâm- Thiết kế website: Phương Nam Vina
Đang online: 1 | Tổng truy cập: 16154
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961 298 202 (Ms.Dung)
0961298202